SURAH AT-TIN

Surah At-Tin adalah surah ke 95 yang terdiri dari 8 ayat dan merupakan salah satu surat Makiyah di dalam kitab suci Al Quran.


            Audzubillahiminassyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturisinin. Wahazalbaladilamin. Laqodkholaqnalinsanafiahsanitaqwim. Tsumma radadna huasfalasafilin. Illallazina amanuwaamilusshalihati falahum ajruhum ghoirumamnun. Famaa yukazzibukaba’dubiddin. Alaisallahu biahkamilhakimin...

`           Artinya:
 1. Demi (buah) tin dan (buah) zaitun
 2. Dan demi Gunung Sinai
 3. Dan demi kota (Mekkah) yang aman ini
 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya
 5. Kemudian Kami akan mengembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya.
 6. Kecuali bagi orang-orang beriman dan berbuat kebajikan, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya
 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu
 8. Bukankah Allah Hakim yang paling adil??

Makna:
 1. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya
 2. Manusia yang tidak beriman dan tidak berbuat kebajikan akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya
 3. Manusia beriman dan berbuat kebajikan akan diber pahala tiada putus-putusnya
 4. Allah adalah hakim yang paling adil

Komentar

Postingan populer dari blog ini

FAKTOR PENYEBAB AGAMA ISLAM DITERIMA MASYARAKAT

DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA DALAM SEMUA BIDANG KEHIDUPAN